Ribiči - ŠRU "BISTRO"


Športsko ribolovna udruga "BISTRO" Gornja Vrba osnovana je dana 25. siječnja 1998. godine na inicijativu desetak mještana Gornje Vrbe. Inicijativni odbor činili su: Dragan Marinović, Đuro Milošević, Ivica Primorac, Željko Miletić, Franjo Marinović, Josip Peklić, Marijan Pipun, Jozo Vuleta, Tomislav Jurić-Katušić i Pejo Stojanac.
Inicijativni odbor potaknuo je ideju o osnivanju ŠRU u Općini Gornja Vrba radi poticanja boravka u prirodi, očuvanja ribljeg fonda, očuvanja zdravog načina života i čuvanja prirode, kao i zajedničkog druženja svih pripadnika udruge i žitelja općine Gornja Vrba.

Za prvog predsjednika udruge bio je izabran Željko Miletić, a za potpredsjednika Đuro Milošević. Od toga dana pa do danas, udruga ne prestaje sa radom te je još bolje organizirana i članstvo udruge svake godine se povećavalo.
Danas Udruga broji ukupno 102 člana (3 kadeta, 1 junior, 1 žena senior, 97 seniora).

Unutar udruge svih ovih godina djeluje i natjecateljska ekipa koja je predstavljala udrugu "BISTRO" na mnogim takmičenjima širom Brodsko-posavske županije, kao i u ostalim županijama u RH.  ŠRU "BISTRO" je svih ovih godina bila aktivna i u očuvanju prirode i ribljeg fonda te je vršila poribljavanje rijeka i jezera ribom u suradnji sa ŠRSBPŽ. Udruga radi i na tome da se privuče što više mladih u našoj općini da pristupe udruzi, jer je to jedini način da udruga kao takva opstane u budućnosti, a samim time promiču se ideje o tome da je bolje i zdravije boraviti u prirodi i skrbiti o istoj, biti aktivan član društva.

Sadašnji predsjednik udruge je Josip Rajković, a potpredsjednik Dražen Vuleta.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija