Zamjenik općinskog načelnika


DANIJEL ODOBAŠIĆ, dipl. iur.
• rođen 19. ožujka 1984. god. u Slavonskom Brodu
• prebivalište:  Donja Vrba
- oženjen suprugom Dunjom
- otac kćeri Lene

Obrazovanje
• 2009. diplomirao na Pravnom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
• 2002. završio Opću gimnaziju u Slavonskom Brodu
• 1998. završio Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića u Slavonskom Brodu

Profesionalna karijera
• 1.11.2013.- zamjenik općinskog načelnika općine Gornja Vrba.
• 26.3.2012.- 31.10-2013. - Viši stručni suradnik za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda.
• 14.2.2011.- 13.2.2012. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda (na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove).Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima, sukladno Zakonu o lokalnim izborima.
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu sa statutom.
Općinski načelnik u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija