Clanovi

1. Renata Lucic (Duspara Mirko - NL) – predsjednica Opcinskog vijeca2. Dražen Zirdum (SDP) - potpredsjednik Opcinskog Vijeca3. Josip Marunica (Duspara Mirko - NL)4. Damir Emanovic (Duspara Mirko - NL)5. Tomislav Marijic (Duspara Mirko - NL)6. Dunja Odobašic (Duspara Mirko - NL)7. Alen Tolic (Duspara Mirko - NL)8. Irena Tadic (Duspara Mirko - NL)9. Ivica Ereš (HDZ)10. Dragan Barbaric (HDZ)11. Šimun Martinovic (HDZ)


12. Anita Marušic (HDZ)13. Marija Kurkutovic (HDZ)


 


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija