Gospodarenje otpadom

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Općina Gornja Vrba uspostavlja sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te sustav evidentiranja odbačenog otpada.

Ukoliko primjetite nepropisno odbačeni otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac (može se preuzeti dolje u nastavku) i isti dostaviti u Općinu Gornja Vrba na adresu: Općina Gornja Vrba, n/p komunalni redar, Braće Radić 1, 35208 Gornja Vrba ili putem e-maila: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr.

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija, Općina Gornja Vrba će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada:
- zeleni otok u Donjoj Vrbi - kod mjesnog doma
- zeleni otok u Gornjoj Vrbi - kod zgrade općine
- reciklažno dvorište u Gornjoj Vrbi - Vrbska ulica 16

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJEDigitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija