Odluke Općinskog vijeća

Odluke Općinskog vijeća

Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odovodnje

Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odovodnje objavljena je u "Službenim novinama Općine Gornja Vrba" br. 3/19 i 7/22.

  • 4.1.2023.
Odluka o darivanju roditelja novorođenog djeteta

Odluka o darivanju roditelja novorođenog djeteta je objavljena u "Službenim novinama Općine Gornja Vrba" br. 2/18, 4/19 i 7/22.

  • 4.1.2023.
Odluka o dodjeli financijske potpore za redovite studente

Odluka o dodjeli financijske potpore za redovite studente je objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" br. 3/14 i u "Službenim novinama Općine Gornja Vrba" br. 4/19, 6/21 i 7/22.

  • 4.1.2023.
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Gornja Vrba u dječjim vrtićima

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Gornja Vrba u dječjim vrtićima je objavljena u "Službenim novinama Općine Gornja Vrba" br. 1/21 i 7/22.

  • 4.1.2023.
Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Gornja Vrba

Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Gornja Vrba objavljena je u "Službenim novinama Općine Gornja Vrba" br. 1/21 i 7/22.

  • 4.1.2023.
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama objavljena je u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" br. 11/18 i u "Službenim novinama Općine Gornja Vrba" br. 1/19.

  • 4.1.2023.
Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja

Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja objavljena je u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" br. 26/13.

  • 4.1.2023.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Gornja Vrba

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radov au Općini Gornja Vrba objavljen je u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" br. 11/17 i u "Službenim novinama Općine Gornja Vrba" br. 7/22.

  • 4.1.2023.
Odluka o načinu korištenja društvenih domova u vlasništvu Općine Gornja Vrba

Odluka o načinu korištenja društvenih domova u vlasništvu Općine Gornja Vrba objavljena je u "Službenim novinama Općine Gornja Vrba" broj: 7/21, 1/23.

  • 4.1.2023.
Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnjih naknada za korištenje

Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnjih naknada za korištenje objavljena je u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" br. 17/14.

  • 3.1.2023.

Stranica: 1 2