Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

  • Naslovnica
  • Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

12.6.2015. 9:40:03

U srijedu 10. lipnja 2015. godine održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Sve odluke i zaključke koji su doneseni na sjednici možete preuzeti putem slijedeće poveznice: http://www.gornja-vrba.hr/procitaj.asp?ID=191

DNEVNI RED:

-aktualni sat-
1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Opine Gornja Vrba za 2014. godinu;
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2014. god.
3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Gornja Vrba;
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba;
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Gornja vrba u dječjim vrtićima;
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o stanju u prostoru Općine Gornja Vrba za razdoblje 2015. - 2019. godine;
7. Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog "PPS kluba";
8. Prijedlog Odluke o osnivanju destinacjiskog "PPS kluba";
9. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i  ponovnu uporabu informacija Općine Gornja Vrba;
10. Prijedlog Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba.