Sufinanciranje boravka djece u vrtićima - poziv na dostavu zahtjeva

  • Naslovnica
  • Sufinanciranje boravka djece u vrtićima - poziv na dostavu zahtjeva

Sufinanciranje boravka djece u vrtićima - poziv na dostavu zahtjeva

17.7.2015. 12:27:25

Općina Gornja Vrba je na 11. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 10. lipnja 2015. godine donijela Odluku o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u iznosu od 500,00 kn mjesečno. Pozivamo sve roditelje koji ispunjavaju uvjete prema ovoj Odluci da podnesu zahtjev za sufinanciranje u Općinu Gornja Vrba, prema obrascu koji se može preuzeti u nastavku. Uvjete za sufinanciranje također pogledajte u nastavku.

Pravo na sufinanciranje boravka djece u vrtičima ostvaruju roditelji, odnosno samohrani roditelj ili skrbnik uz ispunjavanje slijedećih uvjeta:
-   dijete mora imati prebivalište na području Općine Gornja Vrba;
-   oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području Općine Gornja Vrba najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za sufinanciranje;
-   oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju biti zaposleni;
-   zbroj plaća oba roditelja, odnosno skrnika ne smije prelaziti 9.000,00 kn, odnosno plaća samohranog roditelja ne smije biti veća od 5.000,00 kn;
-   sve obveze prema Općini Gornja Vrba moraju biti podmirene.

Svi dokumenti koje je potrebno priložiti zahtjevu su navedeni u obrascu Zahtjeva koji se nalazi u privitku.