Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gornja Vrba

  • Naslovnica
  • Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gornja Vrba

Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gornja Vrba

22.3.2016. 9:37:24

Općina Gornja Vrba je donijela Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini koji se nalaze u privitku.