16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

  • Naslovnica
  • 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

7.6.2016. 14:56:23

Za danas 07. lipnja 2016. godine sazvana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Dnevni red i nacrti odluka i izvješća mogu se preuzeti u nastavku.

DNEVNI RED:

- Aktualni sat-

1. Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015. godinu;
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2015. g.;
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu;
4. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
5. Prijedlog izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;
6. Prijedlog Odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba;
7. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Gornja Vrba;
8. Prijedlog Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima Proračuna Općine Gornja Vrba;
9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. g.;
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2015. godinu;
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2015. g.;
12. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Vrba u 2015. godini;
13. Županijska skupština - Prijedlog za imenovanje suca porotnika, traži se.