POREZ NA NEKRETNINE - poziv na prijavu podataka o nekretninama

  • Naslovnica
  • POREZ NA NEKRETNINE - poziv na prijavu podataka o nekretninama

POREZ NA NEKRETNINE - poziv na prijavu podataka o nekretninama

31.7.2017. 11:17:49

Pozivamo sve vlasnike nekretnina na području Općine Gornja Vrba da prijave podatke o svojim nekretninama na način da popune obrasce koji se nalaze u privitku i dostave ih u Općinu do 31. listopada 2017. godine.

Zakonom o lokalnim porezima (NN br. 115/16) koji je stupio na snagu 1.1.2017. g., propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamjeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

S obzirom na to da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Gornja Vrba da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Vrba dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama.

Podaci se dostavljaju na obrascima, posebno za svaku nekretninu i to zaključno do 31. listopada 2017. g.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu, koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Gornja Vrba za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostor, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.
Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe .
Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.gornja-vrba.hr (na dnu ovog teksta), a mogu se preuzeti i u prostorijama općine.

Ispunjeni obrasci mogu se dostaviti:
- osobno, predajom u Općini Gornja Vrba, u vremenu od 07:00-15:00 sati;
- putem pošte, na adresu Općina Gornja Vrba, Braće Radić 1, 35208 Gornja Vrba;
- elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcina.gornja.vrba@gmail.com uz naznaku porez na nekretnine.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 31.10.2017. g. ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Gornja Vrba dobivenim od strane Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija-Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.