Sazvana 06. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

 • Naslovnica
 • Sazvana 06. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

Sazvana 06. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

21.12.2017. 14:30:50

Za danas 21. prosinca 2017. g. sazvana je 06. sjednica Općinskog vijća Općine Gornja Vrba na kojoj se planira usvojiti Proračun za 2018. godinu. Na sjednici je predložen dnevni red koji se može preuzeti u nastavku.

Dnevni red:
- Aktualni sat
- Verifikacija zapisnika sa 05. sjednice.

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. g.;
 2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018. g.;
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2018. g.;
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2018. g.;
 5. Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2018. g.;
 6. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2018. g.;
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2018. g.;
 8. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Vrba;
 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Gornja Vrba u 2017. g.;
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2018. - 2020. g.