Potpisan Ugovor o financiranju za izgradnju ceste u Brkićevoj ulici

  • Naslovnica
  • Potpisan Ugovor o financiranju za izgradnju ceste u Brkićevoj ulici

Potpisan Ugovor o financiranju za izgradnju ceste u Brkićevoj ulici

9.2.2018. 12:20:34

Jučer je u Zagrebu Općinski načelnik Ivan Vuleta potpisao sa Ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljopprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matildom Copić Ugovor o financiranju Mjera 07, za izgradnju ceste u Brkićevoj ulici u Gornjoj Vrbi.

Radi se o Mjeri 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., Podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije", Operacija 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Za projekt izgradnje ceste u Brkićevoj ulici odobren je najviši iznos potpore koji iznosi 1.981.343,10 kn od čega se 85%  sufunancira iz proračuna EU, a 15% iz Proračuna RH.

Nakon potpisivanja ovog ugovora pristupit će se postupku odabira izvođača i realizaciji samog projekta.