4. sjednica Općinskog vijeća

16.12.2013. 21:55:12

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba, Zdravko Jurić, sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 19. prosinca 2013. godine u 18.00 sati. U nastavku možete pogledati dnevni red i preuzeti prijedloge Odluka o kojima će se na sjednici Vijeća raspravljati.

DNEVNI RED

- Aktualni sat -

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Gornja Vrba za 2013. godinu;
2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2013. godinu;
3. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2013. godinu;
4. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Vrba za 2014. godinu;
    - Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2014. godinu;
5. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Gornja Vrba;
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja;
7. Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2013. godini;
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2014. godini;
9. Prijedlog Zaključka o kandidatu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Gornja Vrba;
10. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Općine Gornja Vrba u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu;
11. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Općine Gornja Vrba u Povjerenstvu za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje;
12. Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod - Suglasnost za promjenu granica katastarskih općina u luci Slavonski Brod (traži se).

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija