Veliki broj kućanstava Gornje Vrbe podnio zahtjev za priključak na kanalizaciju

  • Naslovnica
  • Veliki broj kućanstava Gornje Vrbe podnio zahtjev za priključak na kanalizaciju

Veliki broj kućanstava Gornje Vrbe podnio zahtjev za priključak na kanalizaciju

15.6.2018. 14:36:20

Od ishođenja uporabne dozvole do danas veliki broj kućanstava naselja Gornja Vrba koji je napokon dobio priliku spojiti se na kanalizaciju, podnio je zahtjev za priključak Vodovodu d.o.o.,Slavonski Brod. Tako se svakodnevno mogu u ulicama Gornje Vrbe vidjeti bageri koji rade na priključenjima.

U tijeku je priprema dokumentacije i rješavanje imovinskih odnosa za projekt Brod 2, tako da se i u Donjoj Vrbi i ostatku naselja Klis očekuje izgradnja kanalizacije do 2021. godine.