Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća

  • Naslovnica
  • Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća

Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća

19.3.2019. 10:23:50

Za danas 19. ožujka 2019. g. u 18:00 sati sazvana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Dnevni red i prijedlozi odluka mogu se preuzeti u nastavku.

Dnevni red:
- Aktualni sat

1. Prijedlog Odluke o donošenju 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba
2. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja općine Gornja Vrba
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Gornja Vrba
5. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Gornja Vrba
6. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Gornja Vrba
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
8. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Gornja Vrba u 2018. godini
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini na području Općine Gornja Vrba
10.Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu (Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu)
11.Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike hrvatske za 2019.godinu (Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018.godinu na području Općine Gornja Vrba)
12.Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu; (Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu)
13. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za razdoblje od 01.srpnja 2018. do 31. prosinca 2018.godine 14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2018. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općini Gornja Vrba za 2018. godinu 16. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2018.godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Gornja Vrba za 2018.godinu