Poziv studentima za podnošenje zahtjeva za financijsku potporu u akademskoj godini 2019/2020

  • Naslovnica
  • Poziv studentima za podnošenje zahtjeva za financijsku potporu u akademskoj godini 2019/2020

Poziv studentima za podnošenje zahtjeva za financijsku potporu u akademskoj godini 2019/2020

10.10.2019. 14:41:38

Pozivamo sve redovite studente sa prebivalištem na području Općine Gornja Vrba da do kraja listopada 2019. godine podnesu zahtjev za dodjelu financijske potpore.

I u ovoj godini će se svim redovitim studentima dodjeljivati financijska potpora u visini 400,00 kn mjesečno kroz devet mjeseci tijekom akademske godine 2019/2020. Isplate će početi u studenom za listopad.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, sa popisom svih potrebnih dokumenata nalazi se u privitku, a može se preuzeti i u općini.