Poziv umirovljenicima za predaju Zahtjeva za jednokratnu potporu za Božić

  • Naslovnica
  • Poziv umirovljenicima za predaju Zahtjeva za jednokratnu potporu za Božić

Poziv umirovljenicima za predaju Zahtjeva za jednokratnu potporu za Božić

9.12.2019. 13:45:39

Pozivamo sve umirovljenike kojima je mirovina niža od 2.000,00 kn mjesečno da podnesu zahtjev radi dodjele jednokratne pomoći povodom Božića.

Prilikom usvajanja Proračuna za 2019. godinu Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba osiguralo je sredstva za pomoć socijalno ugoženim obiteljima.

Stoga kao jednu od socijalno najugoženijih skupina obavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Općine Gornja Vrba, koji primaju mirovine u iznosu manjem od 2.000,00 kn, da mogu podnijeti prijavu radi mogućnosti dodjele jednokratne novčane potpore povodom Božića, u Općinu Gornja Vrba.

Uz umirovljenike koji imaju mirovinu do 2.000,00 kn, zahtjev za potporu mogu podnijeti i umirovljenici koji primaju do 3.000,00 kn mirovine, a žive u zajedničkom kućanstvu sa bračnim partnerom koji nema nikakva primanja, uz uvjet dostave potvrde Porezne uprave da taj član kućanstva nema ostvarena primanja u protekloj godini.

Uz prijavu (obrazac se može preuzeti na ovoj stranici u privitku ili osobno u općini) treba priložiti:

- posljednja isplatnica mirovine – preslika
- potvrda iz banke
- za korisnike inozemne mirovine ( izražena u kunama)
- potvrda HZMO za podnositelje korisnike inozemne mirovine, o tome da li su korisnici mirovine u Republici Hrvatskoj
- podatke o kunskom IBAN računa na koji će se izvršiti uplata
- preslika osobne iskaznice
- Potvrda porezne uprave da član kućanstva nema primanja (ako je primjenjivo)
- preslika osobne iskaznice člana kućanstva (ako je primjenjivo)

ZAHTJEVI SE MOGU PODNIJETI DO ZAKLJUČNO 19. PROSINCA 2019. g. u Općinu Gornja Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba.