Asfaltirane ceste u ulicama J. J. Strossmayera i Vladimira Nazora na Klisu

11.3.2020. 14:49:29

Završeni su radovi na asfaltiranju kolnika u ulicama J. J. Strossmayera i Vladimira Nazora na Klisu.

Time se smanjio broj neasfaltiranih ulica na području Općine Gornja Vrba u zadnje tri godine sa 14 na 8 neasfaltiranih ulica, a kontinuirano se i dalje radi na gradnji ove komunalne infrastrukture. Tako se tijekom ove godine planira izgraditi kolnike u Ulicama 157. i 139. brigade na Klisu, a ishođena je građevinska i za Brodsku ulicu.

Tijekom zadnje tri godine tako su asfaltirane ceste u slijedećim ulicama: Firova ulica, Brkićeva ulica, Borevkovićeva ulica, J.J. Strossmayera i Vladimira Nazora u Gornjoj Vrbi te Ulica fra Antuna Bačića u Donjoj Vrbi.

Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija