3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

  • Naslovnica
  • 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba

1.10.2013. 21:53:19

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Jurić sazvao je 03. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba, koja će se održati 03. listopada 2013. godine s početkom u 18,00 sati. U nastavku možete pogledati dnevni red sjednice.

Dnevni red:

- Aktualni sat -

1.Prijedlog Odluke o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2013. godinu;
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Gornja Vrba za 2012. godinu;
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Gornja Vrba za 2013. godinu;
4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Gornjoj Vrbi;
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenjuj na komunalne vodne građevine;
6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Gornja Vrba;
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba;
8. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva;
9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja;
10. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina, te posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Gornja Vrba;
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za otpis nenaplativih potraživanja temeljem komunalne naknade;
12. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika financijskih dokumenata Općine Gornja Vrba.