Poziv umirovljenicima na predaju zahtjeva za jednokratnu pomoć za Božić 2023. g

  • Naslovnica
  • Poziv umirovljenicima na predaju zahtjeva za jednokratnu pomoć za Božić 2023. g

Poziv umirovljenicima na predaju zahtjeva za jednokratnu pomoć za Božić 2023. g

4.12.2023. 8:47:52

Pozivamo sve umirovljenike kojima je mirovina niža od 330,00 EUR mjesečno da do 15.12.2023. g. podnesu zahtjev radi dodjele jednokratne pomoći povodom Božića.

Prilikom usvajanja Proračuna za 2023. godinu Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba je osiguralo sredstva za pomoć socijalno ugroženim obiteljima.

 Stoga kao jednu od socijalno najugorženijih skupina obavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Općine Gornja Vrba, koji primaju mirovine u iznosu manjem od 330,00 EUR, da mogu podnijeti prijavu radi mogućnosti dodjele jednokratne novčane potpore povodom Božića, u Općinu Gornja Vrba. 

Uz umirovljenike koji primaju mirovinu do 330,00 EUR, zahtjev za potporu mogu podnijeti i umirovljenici koji primaju do 465 EUR mirovine, a žive u zajedničkom kućanstvu sa bračnim partnerom koji nema nikakva primanja, uz uvjet dostave potvrde Porezne uprave da taj član kućanstva nema ostvarena primanja u protekloj godini.

 Podnositelje zahtjeva molimo da svoje zahtjeve na propisanom obrascu, odnosno dokaze o visini primanja (noviji izvadak iz banke ili druga potvrda iz koje je vidljiva visina mirovine) dostave isključivo putem elektroničke pošte na e:mail: opcina.gornja.vrba@gmail.com, ili da se u koverti sa naznačenim imenom i prezimenom podnositelja ubaci u poštanski sandučić Općine Gornja Vrba na adresi Braće Radić 1, Gornja Vrba, najkasnije do 15.12.2023. g.